เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คณะผู้บริหาร มอบของขวัญและกล่าวอวยพรแก่บุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว นำโดยนายศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของขวัญกล่าวอวยพร
1
^