เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ การแข่งขันทักษะวิชาขีพ และทักษะพื้นฐาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว นำโดย นายศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารและ หัวหน้าแผนกวิชา
1
^