เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการ 4D วิถีพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยนายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู ได้ไปมอบความรู้แก่ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป
ในงาน 4D วิถีพอเพียง ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
1
^