เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ครูเวรประจำวันจันทร์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวรประจำวันจันทร์ นาย ศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้ลงพื้นที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เพื่อความเป็นระเบียบ
1
^