เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ด้เดินทางเข้าร่วม พิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ณ พระบรมราชาอนุสวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1
^