เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ได้ส่งมอบเครื่องหมายประจำตำแหน่ง ปี 2565

ข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้ส่งมอบเครื่องหมายประจำตำแหน่ง ปี 2565 และได้มอบบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ชมรมวิชาชีพดีเด่นและคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2564
^