เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564และได้มอบของขวัญที่ระลึกแก่คณะกรรมการที่มาประเมินในครั้งนี้
1
^