เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารวมแสดงความยินดี

ได้เข้ารวมแสดงความยินดี คณะครูที่ได้การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
1
^