เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Centerประจำปีงบประมาณ2565

ในโอกาสนี้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ขออนุญาตเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2565
1
^