เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เนื่องในโอกาสการสร้างอาคารศูนย์พัฒนากำลังคน สาขางานก่อสร้าง
1
^