เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว ครั้งที่2/2565 ร่วมกับคณะกรรมการการตรวจรับงาน ผ่าน ระบบออนไลน์ (Zoom)
1
^