เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และ มีการมอบเกียรติบัตรและของขวัญอื่นๆ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มอบดังนี้
1
^