เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว ( งวดงานที่ 1
1
^