เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้าง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it–จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2565
1
^