เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ปัจฉิมนิเทศน์นักเรียน-นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักเรียน-นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่19 กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
1
^