เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เป็นประธานในพิธีโครงการเสริมสร้างนักศึกษา ( การประชุมผู้ปกครอง )

ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการเสริมสร้างนักศึกษา ( การประชุมผู้ปกครอง ) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้กล่าวต้อนรับและทักทายแก่ผู้ปกครองทุกท่าน
1
^