เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE

ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^