เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมเกี่ยวกับกฏหมายจราจรและปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางของเด็ก

ได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับกฏหมายจราจร และปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางของนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับ สถานนีตำรวจภูธรวัฒนานคร เพื่อหารือและร่วมกันแก้ไขปัญาที่เกิดขึ้น
1
^