เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนกิจกรรมประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐

คณะครู นักเรียน-นักศึกษาแกนนำแต่ละแผนกเข้าร่วมเขียนแผนกิจกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ผิ้งหลวง แคมป์กราวน์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
1
^