เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรงานด้านงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น2 ตึกอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
1
^