เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน-นักศึกษาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
1
^