เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมการบริจาคเลือดกับเหล่าหาชาดจังหวัดสระแก้ว

คณะครูอาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาร่วมกิจกรรมการบริจาคเลือดกับเหล่าหาชาดจังหวัดสระแก้วเพื่อทำความดีถวายในหลวง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^