เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอศจ.

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ณ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559
^