เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อและอาชีวสมานฉันท์ ๙๙๙,๙๙๙

นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน-นักศึกษาร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อและอาชีวสมานฉันท์ ๙๙๙,๙๙๙
1
^