เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๙๘
ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
1
^