เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ออกศูนย์ Fix It Center กรณีพิเศษ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2559

ออกเยี่ยมศูนย์ Fix It Center ณตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร และ ตำบลหนองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นำโดย นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและ นายสมศักดิ์ คำสนิท
1
^