เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีการส่งมอบงานอาชีวศึกษาเอกชน

พิธีการส่งมอบงานอาชีวศึกษาเอกชนของ อศจ. สระแก้วที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59
^