เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

12 มกราคา 2560 ขบวนรถอาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
^