เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม

9 มีนาคม 2560 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ณ อาคารอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^