เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

อบรมสัมนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

9 มีนาคม 2560 โครงการอบรมสัมนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^