เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มอบเกียรติบัตร ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ชมรม To be number one

10 มีนาคม 2560 นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้มอบเกียรติบัตร แก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ชมรม To be number one ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^