เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

10 มีนาคม 2560 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^