เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ตรวจเยี่ยมศูนย์ "อาชีวะอาสา"

2 เมษายน 2560 นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ "อาชีวะอาสา" โดยมีแผนกช่างยนต์คอยให้บริการกับประชาชน ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสระแ
1
^