เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รถพร้อม คนพร้อม มั่งใจทั่วไทย

รถพร้อม คนพร้อม มั่งใจทั่วไทย ปลอดภัยในระบบรถโดยสาร. ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กรมการขนส่งทางบก จังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่ 5-24 เมษายน 2560
1
^