เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คณะที่ปรึกษาเลขา สอศ. เข้าเยียมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

คณะที่ปรึกษาเลขา สอศ. เข้าเยียมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วโดมมีผู้บริหารคณะครูวิลัยเทคนิคสระแก้วต้อนรับเป็นอย่างดี วันที่ 7 มิ.ย 59
^