เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ลงทะเบียนเรียนเข้าเป็นนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.

นายจรัส เลห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบตัว และลงทะเบียนเรียนเข้าเป็นนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1
1
^