เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มอบรถแทรกเตอร์

พร้อมทั้งได้รับการสนันสนุนรถแทรกเตอร์คูโบต้าเพื่อการศึกษา จากบริษัท ชาญชุตินันท์ จำกัด โดยนายธาดา ตังคะประเสริฐ
ตัวแทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้าให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วสำหรับใช้ในการศึกษาต่อไป
1
^