เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการเสริมสร้างการมีวินัยของนักเรียน นักศึกษา

1 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ร่วมกับ สภ.วัฒนานครได้จัดโครงการเสริมสร้างการมีวินัยของนักศึกษา กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาการรับส่งนักศึกษาให้เข้าสถานศึกษาก่อนเวลา
1
^