เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ระบบตรวจสอบผลการเรียน##สำหรับผู้ดูแลระบบ##
^