เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า AC และ DC ขนาด 1 kW ชนิดเซ็นเซอร์วัดแรงบิตพร้อมโปรแกรมสำหรับทดสอบ ผ่านคอมพิวเตอร์ (e-Bbidding)

ครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า AC และ DC ขนาด 1 kW ชนิดเซ็นเซอร์วัดแรงบิตพร้อมโปรแกรมสำหรับทดสอบ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไฟล์แนบ 1 , ไฟล์แนบ 2 , ไฟล์แนบ 3
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

รายละเอียด ไฟล์แนบ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด ไฟล์แนบ

Relate

^