เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์ อวท.

แจ้งกำหนดการ เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส.
แจ้งกำหนดการ เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส.

06 ธ.ค. 2562 0 4,222

กำหนดการ เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส รายละเอียด คลิ๊ก

แจ้งกำหนดการ เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส.
แจ้งกำหนดการ เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส.

28 พ.ย. 2562 0 4,721

แจ้งกำหนดการ เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 2563

เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค

25 พ.ย. 2562 0 431

เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09 30 น ณห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

1
^