เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค

เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.ณห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Relate

ร่วมแสดงความคิดเห็น
^