เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ครั้งที่ 26  ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  (อศจ.)  ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  เวลา 08.00 น.  เป็นต้นไป
                                        ณ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงาน อศจ. สระแก้ว  โทรศัพท์ 037-261535

Relate

^