เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ภาพกิจกรรม

Loading...

ผลงานที่โดดเด่น

อ่านต่อ

To be Number 1

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ อวท.

อ่านต่อ

ไฟล์ดาวน์โหลด

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/rar.png ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงิน-สอศ.-ปี-68 [11 ก.ย. 2566] ดาวน์โหลด 22

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/rar.png ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้-ปี-67 [11 ก.ย. 2566] ดาวน์โหลด 10

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี-2567 [11 ก.ย. 2566] ดาวน์โหลด 22

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี-66 [11 ก.ย. 2566] ดาวน์โหลด 13

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์มโครงการ - คำขอครุภัณฑ์เงินรายได้และเงิน สอศ. ปี 2566-2567 [12 ก.ย. 2565] ดาวน์โหลด 77

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้ ปี 65 [30 ส.ค. 2564] ดาวน์โหลด 15

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงิน สอศ. ปี 66 [30 ส.ค. 2564] ดาวน์โหลด 11

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 64 [30 ส.ค. 2564] ดาวน์โหลด 24

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี-2565 [30 ส.ค. 2564] ดาวน์โหลด 25

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/rar.png ฟอร์มงานประกัน SAR-63 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว [28 เม.ย. 2564] ดาวน์โหลด 66

อ่านต่อ

^