เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

sktc.ac.th : ผลงานเด่น

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร(ดีเด่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร(ดีเด่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

01 เม.ย. 2563 0 224

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ผ่านเกณฑ์ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

1
^