เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ภาพกิจกรรม

Loading...

ผลงานที่โดดเด่น

อ่านต่อ

To be Number 1

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ อวท.

อ่านต่อ

ไฟล์ดาวน์โหลด

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้ ปี 65 [30 ส.ค. 2564] ดาวน์โหลด 1

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงิน สอศ. ปี 66 [30 ส.ค. 2564] ดาวน์โหลด 4

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 64 [30 ส.ค. 2564] ดาวน์โหลด 6

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี-2565 [30 ส.ค. 2564] ดาวน์โหลด 2

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/rar.png ฟอร์มงานประกัน SAR-63 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว [28 เม.ย. 2564] ดาวน์โหลด 54

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/rar.png ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้-ปี 64 + ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงิน สอศ ปี 65 [30 ส.ค. 2563] ดาวน์โหลด 19

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี 2564 [30 ส.ค. 2563] ดาวน์โหลด 20

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 63 [30 ส.ค. 2563] ดาวน์โหลด 10

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png บันทึกข้อความติดตามโครงการ งบ 63 [30 ส.ค. 2563] ดาวน์โหลด 8

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png เกณฑ์การแข่งขันทักษะ [06 ธ.ค. 2562] ดาวน์โหลด 55

อ่านต่อ

^