เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

TO BE NUMBER ONE วท.สระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันโดรนท่องโลก ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับประเทศ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันโดรนท่องโลก ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับประเทศ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

22 ก.ค. 2563 0 4,274

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันโดรนท่องโลก ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับประเทศ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุขึ้นบันได จากสำนักงานกองทุงสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุขึ้นบันได จากสำนักงานกองทุงสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

22 ก.ค. 2563 0 4,012

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุขึ้นบันได จากสำนักงานกองทุงสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส

Test
Test

20 ก.ค. 2563 0 4,004

Test

1
^