เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผลงานของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้แผนกวิชาศิลปกรรม

ผลงานของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้แผนกวิชาศิลปกรรม
1.คันฉ่องลวดลายสี 3 กษัตริย์ ประกอบด้วย สีทอง,สีเงิน,สีนาค
สีทอง ทำมาจาก แผ่นทองคำเปลว
สีเงิน และ สีนาค ทำมาจาก กระดาษอังกฤษ (เป็นการเขียนลายเส้นด้วยปากกาเพ้นท์สีดำและลงพื้นหลังสีดำ) ตามลวดลายต่างๆ และนำมาผนึกติดกับกรอกรูป
2.คันฉ่องมณี V2 ขั้นตอนจะเหมือนกับ คันฉ่องลวดลายสี 3 กษัตริย์ แต่แตกต่างกันในการใช้สี จะประกอบด้วยสีทอง สีเงิน สีนาค สีแดง สีเขียว สีม่วง มีด้วยกันทั้งหมด 6 สี ขบวนการทำเป็นการเขียนลายเส้นด้วยปากกาเพ้นท์สีดำและลงพื้นหลังสีดำ ตามลวดลายที่กำหนด ผนึกติดกับกรอบรูป
3.การกัดกระจกเงา แบบร่องลึก โดยใช้น้ำยากัดกระจกแบบชนิดใส จะมีรูปแบบการกัดกระจกแบบใส และสามารถลงสีสันบนร่องลึกของงานกระจกได้ โดยการนำสติ๊กเกอร์มาติดบนกระจกเงาตามขนาดที่ต้องการพร้อม นำภาพที่จะตัดวางลงไปบนสติ๊กเกอร์ แล้วตัดตามรอยที่กำหนดจนขึ้นภาพ นำน้ำยากัดกระจกมาเทตามแบบจนแล้วเสร็จ
4.ผลิตภัณฑ์รักษาเครื่องหนังจากน้ำมันเหลือใช้  เช่น น้ำมันทอดหมู น้ำมันทอดกล้วย น้ำมันเครื่อง มาสกัดทำเป็นน้ำยาขัด  และยังนำการสกัดจากน้ำมันมะกอก ซึ่งได้จากพืชเป็นน้ำมันธรรมชาติ ปลอดสารพิษ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์รักษาเครื่องหนังสามารถ ขัดหนังได้ทุกสี และขัดเฉพาะสีดำก็ได้ มีคุณสมบัติเป็นชนิดแบบครีม การนำไปใช้ เป็นการขัดขึ้นเงา และเป็นการถนอมรักษาหนัง สามารถขัดกระเป๋า ขัดรองเท้า ขัดเบาะรถยนต์ ยางรถยนต์ ไม้กอล์ฟ มีทั้งแบบตลับ และกระปุก ตามปริมาตรสุทธิ 45 มล. และ 90 มล.
5.ผลิตภัณฑ์รักษาเครื่องหนัง แบบสเปรย์ สูตรน้ำ ซึ่งใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทำมาจากน้ำมันมะกอกเป็นตัวประสานการผลิต ซึ่งมีขนาด 15 ซีซี , 30 ซีซี, 60 ซีซี มีคุณสมบัติแห้งเร็ว เหมาะต่อการพกพา สามารถขัดหนังได้ทุกชนิด ทุกสี เช่น ขัดกระเป๋า ขัดรองเท้า ขัดเบาะรถยนต์ ยางรถยนต์ ไม้กอล์ฟ
 เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE หารายได้ระหว่างเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดในคาบกิจกรรม เวลา 15.15-17.15 น. หรือคาบว่างของแต่ละสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

Relate

^