เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลล์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563
เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลล์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563

17 มี.ค. 2564 0 106

กำหนดการ gt; gt; gt; gt;http: www sktc ac th datas file 1615977732 pdf เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ gt; gt; gt; gt;http: www sktc ac th datas file 1615977811 pdf

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563
เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563

10 มี.ค. 2564 0 207

กำหนดการการแข่งทักษะวิชาชีพ รายละเอียด gt; gt; gt; http: www sktc ac th datas file 1615341733 pdf การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ รายละเอียด gt; gt; gt; http: www sktc ac th datas file 1615342088 pdf เกณฑ์การแข่งทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ..

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

19 ธ.ค. 2563 0 1,871

รายละเอียดการับสมัครเรียน http: www sktc ac th datas file 1608352860 pdf เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน http: www sktc ac th datas file 1608354304 jpg ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน http: www sktc ac th datas file 1608354709 pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ส่วนที่3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมมรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ส่วนที่3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมมรถนะ

23 พ.ย. 2563 0 179

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ส่วนที่3 สัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมมรถนะ

^