เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านอาชีวศึกษา

7 มิถุนายน 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านอาชีวศึกษา (MOU)ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว กับ บริษัท บางกอกอินดัสเตรียลบอยเลอร์ จำกัด
1
^